Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (นานาชาติ)

ภูผา ชุณหรัศมิ์

ตำแหน่ง : Pastry Consultant
ศิษย์เก่า : BBA in Professional Culinary Arts (Joint degree with Le Cordon Bleu)

“ผมเชื่อว่าพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอาชีพเชฟ ยิ่งพื้นฐานแน่น เราจะก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง จากการที่ผมได้เรียนในวิทยาลัยดุสิตธานี ผมได้ประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและปฏิบัติ สิ่งที่ผมชอบมาก ๆ ก็คือผมได้ลงไปทำจริงในครัว ได้ลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมสามารถใช้ต่อยอดทั้งด้านการเรียน และการทำงานในประเทศรวมถึงต่างประเทศได้เป็นอย่างดี เพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมทั้งมีความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญวิทยาลัยเพียบพร้อมไปด้วยอาจารย์ที่มีคุณภาพ อีกด้วยความเป็นมืออาชีพพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน รวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผมคิดว่าวิทยาลัยดุสิตธานีเป็นอีกหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำในการเรียนด้านอาหาร การโรงแรม และอุตสาหกรรมบริการ”

Vector
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว