Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี
ศิษย์เก่า : ปริญญาโท สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร

“อ.เจน เป็นศิษย์เก่าระดับปริญญาโท และทำงานโดยเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่นี่มากกว่า 20 ปี เป็นสิ่งที่บอกได้ว่าที่นี่มีคุณภาพครบในทุกด้าน จึงทำให้ อ.เจน ไม่คิดที่จะไปจากที่นี่ คิดจะเรียนต่อปริญญาโท ก็เลือกที่จะเรียนที่นี่ เนื่องจากมั่นใจในหลักสูตร และความเชี่ยวชาญทางด้านการโรงแรมตัวจริง โดยที่วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งสามารถการันตีได้ถึงความมีมาตรฐานในเรื่องของหลักสูตร สิ่งที่ อ.เจน ได้เรียนรู้ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการส่งต่อความรู้ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อไป”

Vector
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว