Hi

นักศึกษาปัจจุบัน

ทุนการศึกษา

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ทาง marketing@dtc.ac.th

Scholarship Filter

ประกาศทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมวิทยาลัยดุสิตธานี ปีการศึกษา 2566

สำหรับสาขาวิชา : หลักสูตรภาษาไทย ทุกสาขาวิชา (มีผู้รับสิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว)
For programs : หลักสูตรภาษาไทย ทุกสาขาวิชา (มีผู้รับสิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว)
สำหรับสาขาวิชา : หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา
For programs : หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา
สำหรับสาขาวิชา : ทุกสาขา (ทุน 50% สำหรับศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา มีผู้รับสิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว สามารถยื่นสมัครทุน 50% ได้ เฉพาะวิทยาเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น)
For programs : ทุกสาขา (ทุน 50% สำหรับศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา มีผู้รับสิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว สามารถยื่นสมัครทุน 50% ได้ เฉพาะวิทยาเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น)
สำหรับสาขาวิชา : ทุกสาขา (ทุน 100% มีผู้รับสิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว สามารถยื่นสมัครทุน 50% ได้เท่านั้น)
For programs : ทุกสาขา (ทุน 100% มีผู้รับสิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว สามารถยื่นสมัครทุน 50% ได้เท่านั้น)
สำหรับสาขาวิชา : ทุกสาขาวิชา (มีผู้รับสิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว)
For programs : ทุกสาขาวิชา (มีผู้รับสิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว)
สำหรับสาขาวิชา : ทุกสาขา (ทุน 50% สำหรับศูนย์การศึกษาพัทยา มีผู้รับสิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว สามารถยื่นสมัครทุน 100% หรือ 50% ได้เฉพาะวิทยาเขตกรุงเทพฯ)
For programs : ทุกสาขา (ทุน 50% สำหรับศูนย์การศึกษาพัทยา มีผู้รับสิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว สามารถยื่นสมัครทุน 100% หรือ 50% ได้เฉพาะวิทยาเขตกรุงเทพฯ)
นักศึกษาที่ต้องการขอทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียดส่งมาได้ที่ marketing@dtc.ac.th

สมัครเพื่อรับทุนการศึกษา 100%

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว