Hi

หนังสือให้ความยินยอม PDPA

ข้าพเจ้า(Required)

ยินยอมให้วิทยาลัยดุสิตธานี นำรูปถ่ายของข้าพเจ้าไม่ว่าในรูปหรือลักษณะอย่างใด ไปใช้ในการทำโบร์ชัวร์ หรือในทุกรูปแบบของเอกสารและเว็บไซต์ของวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาของวิทยาลัย (ยกเว้นเพื่อการอนาจาร ทำให้เสียชื่อเสียง ความเท็จ หรือการกระทำโดยประการอื่นอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
DD slash MM slash YYYY

หากต้องการยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าว

ติดต่อเพื่อขอยกเลิกหนังสือความยินยอมได้ที่วิทยาลัยดุสิตธานี digitalmarketing@dtc.ac.th
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว