Hi

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีโชว์ไอเดียสดใหม่เพื่ออุตสาหกรรมการบริการในงาน Thailand Tourism Forum 2024

19 มกราคม 2024

เริ่มต้นปี 2567 ด้วยหนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทยอย่าง Thailand Tourism Forum 2024 ซึ่งปีนี้มาในคอนเสปต์ #TimeForGrowth กิจกรรมภายในงานดำเนินออกมาได้อย่างสนุกสนานภายใต้การดูแลของ C9 Hotelworks Hospitality Consulting Group ณ โรงแรม The InterContinental Bangkok  

งานนี้ได้รวบรวมบุคลากรจากแวดวงโรงแรมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการกว่า 1,000 ชีวิตที่มาตามติดความเคลื่อนไหวปัจจุบันของแวดวงธุรกิจบริการ รวมถึงไอเดียในการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้หยิบยกขึ้นมาภายในงาน ไม่เพียงแค่นั้น บนเวทียังมีวิทยากรมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์มากมายผ่านกรณีศึกษาและเรื่องราวที่ประสบความสำเร็จ 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ความท้าทายใหม่ ๆ ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ อุตสาหกรรมการบริการจำเป็นต้องสร้างคลื่นลูกใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างแรงบันดาลใจและโอกาสในสงครามการแข่งขันที่เข้มข้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่วิทยาลัยดุสิตธานีได้ส่งนักศึกษาทั้ง 11 คนร่วมขึ้นเวทีในช่วงที่มีชื่อว่า “Bang Bang” และให้พื้นที่ปลดปล่อยไอเดียอย่างเป็นตัวของตัวเองในประเด็นต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ โดยปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้วที่วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันเดียวที่ได้รับเกียรตินี้

เริ่มที่ประเด็นเรื่อง ‘การจัดการขยะ’ ในโรงแรมและร้านอาหาร นายปวเรศ เคนโต คาไซ จากสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท หลักสูตรนานาชาติ (ปัจจุบันคือสาขาวิชาการจัดการการบริการ หลักสูตรนานาชาติ) เสนอว่า ต้องนำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนมาบังคับใช้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนผู้ค้าในท้องถิ่นที่ยึดถือหลักการปฏิบัติอย่างยั่งยืน ในขณะที่ นางสาวณิชารัศม์ รุจิธีระพัฒน์ จากสาขาวิชาเดียวกัน กล่าวถึงการดูแลรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้กับองค์กรว่าเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ ด้วยการให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีและการเติบโตของพนักงาน เพราะความพึงพอใจของลูกค้าย่อมมาจากความสุขของพนักงานที่สะท้อนออกมาในการบริการนั่นเอง  

นายธีธัช รักษา จากสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร หลักสูตรไทย กล่าวว่า ความต้องการของผู้บริโภคนั้นมีความหลากหลายมาก ดังนั้นการจะยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนั้นอาจต้องสามารถตอบโจทย์กับทุกความต้องการได้อย่างเฉพาะตัว โดยเสริมเอกลักษณ์การบริการที่ไม่เหมือนใครเข้าไป ส่วน นายเจษฎา ธำรงรุ่งโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท หลักสูตรนานาชาติ ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นกำแพงทางภาษาว่าควรมีการลงทุนที่มากขึ้นในพนักงานที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษา รวมทั้งอาจนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเหลือในการแปลภาษา  

จากนั้น นางสาวจิรดา กล้วยไม้งาม จากสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ กล่าวถึงการขาดนวัตกรรมและความอ่อนแอของอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมว่า เราควรส่งเสริมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมในหมู่วัยรุ่นและสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุ้มชูนวัตกรรม การคิดนอกกรอบ และการทดลองลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ประสบการณ์ในแบบของตัวเอง ขณะที่นายนีโอ สัจเทพ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ ตอบคำถามเกี่ยวกับการอิ่มตัวของตลาดว่า ธุรกิจบริการต้องระบุความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มให้ได้ชัดเจนขึ้น และต้องสร้างพันธมิตรที่สามารถช่วยขยายโอกาสในการแข่งขัน 

นายบรูซ ศรัณย์ ไอด์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรไทย แสดงความเห็นว่า การสื่อสารจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ดีขึ้น การออกมาตรการที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการบริการมากขึ้น และการเพิ่มระดับความปลอดภัยให้สูงขึ้น จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ ในขณะที่ นายก้องภพ กาญจนะวีระ จากสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร หลักสูตรไทย ได้เสนอให้ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มผนวกวิธีปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นที่ทำการเกษตรแบบออร์แกนิกเพื่อจะลดค่าใช้จ่าย ลดการขนส่ง และลดช่องว่างในการเข้าถึงผู้ค้าของ SME 

นักศึกษาอีกคนจากสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร หลักสูตรไทย นายณชชนน ชูไพบูลย์ พูดถึงประเด็นแรงกดดันที่เด็กรุ่นใหม่ต้องเผชิญในการปรับตัวให้เข้ากับองค์กร ทำให้ไอเดียผลิตนวัตกรรมของเด็กรุ่นใหม่ลดลง จึงเสนอให้มีพื้นที่เปิดกว้างสำหรับแบ่งปันไอเดียระหว่างรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์กับเด็กยุคใหม่ที่มีความคิดแปลกใหม่เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง ด้านนางสาวไพลิน แบรดเดล จากสาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรไทย ก็ได้แสดงมุมมองเกี่ยวกับ AI ในอุตสาหกรรมการบริการว่า แรงงานส่วนใหญ่กังวลว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ แต่ AI ก็สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการในหลายแง่มุม ดังนั้นจึงควรนำ AI มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม แทนที่จะปฏิเสธนวัตกรรม 

คนสุดท้ายเป็นนักศึกษาหลักสูตร ป.โท นางสาวพนิดา แหยมทองคำ ได้นำประสบการณ์การทำงานในสายการบินมาเสนอเป็นทางออกสำหรับประเด็นความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบินว่า ต้องหาทางใช้พลังงานทางเลือก เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงไฮโดรเจน และพลังงานไฟฟ้า รวมถึงลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งในเที่ยวบิน อีกทั้งควรให้ความรู้เกี่ยวกับ Carbon Footprint กับพนักงานและผู้โดยสารด้วย  

ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจบริการโดยตรง วิทยาลัยดุสิตธานี สนับสนุนให้นักศึกษามีความกล้าที่จะแสดงออกในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ โดยให้อิสระในความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมกับส่งเสริมให้นักศึกษาพบปะกับผู้คนในอุตสาหกรรมบริการเพื่อเชื่อมพวกเขาไปสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต  

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว