Hi

10 นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ตบเท้าขึ้นเวที “Thailand Tourism Forum 2022” โชว์ไอเดียพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

11 มีนาคม 2022

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการจัดงาน Thailand Tourism Forum 2022 หรือ TTF 2022 ขึ้น ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ นับเป็นการประชุมสัมมนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 แล้ว สำหรับหัวข้อสัมมนาในปีนี้คือ #ThaiTourismUnited ซึ่งสอดรับกับสถานการณ์โลกที่กำลังเผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและธุรกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื้อหาจึงมุ่งเน้นไปที่การเสาะแสวงหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาร่วมกัน

ภายในงานมีการอภิปรายของเหล่า CEO จากโรงแรมและองค์กรการท่องเที่ยวชั้นนำของไทย ที่นำเสนอวิสัยทัศน์ในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลับมาเฟื่องฟูภายหลังสถานการณ์โควิดนอกจากนี้อีกไฮไลท์หนึ่งก็คือการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และศิลปะการประกอบอาหาร ซึ่งในงาน TTF 2021 เมื่อปีที่แล้ว นักศึกษา 9 คนของวิทยาลัยได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ในปีนี้ทางผู้จัดงานจึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีรวม 10 คนไปร่วมกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้ง

นักศึกษาทั้ง 10 คนประกอบไปด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 9 คน ได้แก่ นางสาวเพชรชมพู วสุกาญจนานนท์ นายปุณณวิช โพธิ์ฉัตรแก้ว นางสาวทิตยาภรณ์ โอคุซึ นางสาวอรพรรณ ศุภลักษณ์ไพศาล นางสาวธิดารัตน์ แสนโคตร นางสาวปุณญิศา คงสุวรรณ นายปุญญิศา พักมี นายกวิน สหะศักดิ์มนตรี นางสาวสุทธิดา หลวงนา และนักศึกษาระดับปริญญาโทอีก 1 คน คือ นางสาวนวลนภา บำรุงเสนา โคล์โคล์ ได้รับเกียรติให้กล่าวบนเวทีเพื่อแสดงแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เจริญงอกงาม

หนึ่งในนั้นคือ นางสาวสุทธิดา หลวงนา นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา Hotel and Resort Management (ปัจจุบันคือสาขาวิชา Hospitality Management) และนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีใจความว่า

“ขณะนี้เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเราไปอย่างสิ้นเชิง ดิฉันเชื่อว่าความยั่งยืนมีบทบาทสำคัญต่อโรงแรมในประเทศไทย ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) คือการปรับตัวที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ในรุ่นของเรา ดังนั้นยิ่งคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าไร คุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น และถ้าวันหนึ่งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลายเป็นประเด็นหลักที่เราให้ความสำคัญ ประเทศของเราจะทำกำไรได้มหาศาล และไทยก็จะกลายเป็นหมุดหมายทางการท่องเที่ยวที่วิเศษที่สุดแห่งหนึ่งของโลก”

แนวคิดของนักศึกษาทั้ง 10 คน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของวิทยาลัยดุสิตธานีที่บ่มเพาะนักศึกษาซึ่งเรียนเกี่ยวกับธุรกิจบริการโดยตรง ให้มีแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในฐานะเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว