Hi

เปิดมุมมองงานบริการผ่านวัฒนธรรมญี่ปุ่น วิทยาลัยดุสิตธานี พานักศึกษาสาขาครัว เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหาร ณ ดิ โอกุระ เพรสทีจ

23 สิงหาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือ Dusit International ได้พานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 600 คน ไปเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะอาหาร (Table Manner) ที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิวา พาร์ค คณบดีหลักสูตรไทย ไปเยี่ยมเยียนบรรยากาศการสอนภายใต้วิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Service เมื่อวันก่อน 

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ เป็นโรงแรม 5 ดาวสัญชาติญี่ปุ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นตัวตนอันทันสมัยผ่านทุกองค์ประกอบของโรงแรม ตั้งแต่การออกแบบ เมนูอาหาร ไปจนถึงการบริการระดับสากล สำหรับการเรียนรู้สุดเอกซ์คลูซีฟในครั้งนี้ นักศึกษาได้แบ่งกลุ่มเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงแรมตลอด 4 วัน วันละ 4 กลุ่มใหญ่ และได้ฝึกมารยาทบนโต๊ะอาหารในเชิงปฏิบัติเพิ่มเติมจากการเรียนผ่านทฤษฎีที่วิทยาลัยฯ รวมถึงได้สำรวจการออกแบบอัตลักษณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการในแบบฉบับของโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ  

อาจารย์วัชรา กิ่งโก้ กรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรมและอาจารย์ประจำรายวิชา วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า “หากนักศึกษาสาขาครัวต้องการจะมีธุรกิจของตัวเอง พวกเขาก็จำเป็นต้องมีทักษะอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำอาหารด้วย พวกเขาต้องมีความสามารถในการนำเสนอ รู้จักรูปแบบของการบริการ เพราะการเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ควรมีความรู้เฉพาะเพียงสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น แต่ควรจะรู้รอบเพื่อที่จะบริหารงานได้อย่างลงลึกและตรงจุด ในรายวิชานี้ เราจึงออกแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับบริการโดยบูรณาการ (Integration) ความรู้จากสาขาการจัดการโรงแรมมาเสริมทักษะที่จำเป็นให้กับนักศึกษาครัว และที่เลือกมาศึกษาเรียนรู้ที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ เพราะว่าที่วิทยาลัยดุสิตธานี เรามุ่งเน้นการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยความเชี่ยวชาญและมาตรฐานการบริการอย่างไทย เราจึงอยากให้นักศึกษาได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของโรงแรมในเครือญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาความเป็นสากล (Internationalization) ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ในสังกัด”  

วิทยาลัยดุสิตธานี มุ่งพัฒนาศักยภาพและแนวคิิดของนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรภายในองค์กรทุกคน โดยยึดมั่นในพันธกิจหลักทั้ง 4 ประการ ได้แก่ ความยั่งยืน (Sustainability) การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitalization) ความเป็นสากล (Internationalization) และการบูรณาการ (Integration) เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศและความสำเร็จด้วยมาตรฐานการบริการที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

25 พฤศจิกายน 2022

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว