Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี ศึกษาดูงานด้านพลังงานเพื่อนบ้าน ซีคอนสแควร์ 

16 มิถุนายน 2023

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี โดยการนำของ อาจารย์กรกช มนตรีสุขศิริกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ ได้พาคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของวิทยาลัย ไปเยี่ยมชม Solar Rooftop หรือ หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ของซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เพื่อนบ้านใกล้ชิดวิทยาลัยดุสิตธานี ทั้งนี้ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่ให้ความสำคัญเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยลงทุนอย่างมหาศาลในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของทั่วทั้งศูนย์การค้า ซึ่งไม่เพียงช่วยทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก แน่นอนว่ายังช่วยประหยัดพลังงานให้กับประเทศชาติอีกด้วย 

ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยดุสิตธานีจึงให้ความสนใจเข้าไปศึกษาดูงานด้านกิจการพลังงานของซีคอนสแควร์ เพื่อนำเอาข้อมูล ความรู้ และแนวทางการทำงานต่างๆ มาประยุกต์และปรับใช้กับกิจการภายในวิทยาลัยอย่างเหมาะสมต่อไป ในการนี้ ดร.พรต ซอโสตถิกุล รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติมาต้อนรับและบรรยายด้วยตนเอง โดยมี คุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วย คุณไซม่อน เดวิด ลอยด์ คณบดีหลักสูตรนานาชาติ เข้ารับฟังการบรรยายและร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย 

วิทยาลัยดุสิตธานีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งเรื่องการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ รวมไปถึงเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่วิทยาลัยมีเจตนารมณ์จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยได้บรรจุเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ให้เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของวิทยาลัย 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว