Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี “นำทัพกวาดรางวัลเหรียญทอง” ในรายการแข่งขัน “ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค”

17 สิงหาคม 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี กวาดรางวัลในรายการแข่งขัน “ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนและแรงงานมีการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้กับตนเอง สร้างโอกาสในการทำงานและมีรายได้ที่มั่นคง รวมไปถึงสร้างการยอมรับและยกย่องในศักยภาพของแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย และอุดรธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยวิทยาลัยได้นำส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท คือ การประกอบอาหารและการจัดดอกไม้ ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรไทย) ประกอบด้วย

  1. นางสาวณัฐชา นุ่มกรรณ์                      ประเภทประกอบอาหาร เหรียญทอง
  2. นางสาวชนพร ติปะตึง                           ประเภทจัดดอกไม้         เหรียญทอง
  3. นางสาวสุพิชญา มาพรม                       ประเภทจัดดอกไม้         เหรียญทอง
  4. นางสาวศุภิสรา วงษ์นารี (ศูนย์พัทยา)  ประเภทประกอบอาหาร เหรียญเงิน

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

  1. นายกิตติธัช วีระเดชลิกุล                      ประเภทจัดดอกไม้         เหรียญทองแดง

ทั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาคจะมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไปร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียนและการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับนานาชาติต่อไป

วิทยาลัยดุสิตธานีให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว