Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เข้าร่วมสัมมนา PDPA ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

18 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยคุณจัตุรภุช นิลัมภาชาต ผู้อำนวยการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมงานสัมมนา PDPA ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจัดโดยหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ. ธรรมนิติ ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 เมื่อวันก่อน 

โดยมี คุณเอกรัตน์ บุญยรัตนกลิน กรรมการบริหาร และประธานสำนักตรวจสอบพิเศษ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด บรรยายบทบาทการกำกับดูแล PDPA ภายในองค์กร และหลัก Lawful Basis for Processing Personal Data โดยไม่ต้องขอความยินยอม และยกตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน HR ด้านข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data พร้อมหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน HR 

ทั้งนี้วิทยาลัยดุสิตธานี ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของ PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน จึงได้ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้องกลับมาใช้กับองค์กรต่อไป 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว