Hi

“ผนึกกำลังขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางวิชาการ” วิทยาลัยดุสิตธานี จับมือ มูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมประสิทธิภาพทางวิชาการ และเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพให้กับผู้เรียน

20 กรกฎาคม 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย นำโดย นางสาวฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” กับมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ (The Beaumont Partnership Foundation) นำโดย มร.ทิโมธี จอห์น บัวม็องค์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนและสังคมส่วนรวม ผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันก่อน

แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัดในด้านการทำงานต่าง ๆ แต่วิทยาลัยดุสิตธานีก็มิได้หยุดนิ่งในการดำเนินงานหรือสร้างโอกาสที่ดีให้กับนักศึกษา และสังคมส่วนรวม ในการนี้จึงได้ดำเนินการตามแผนการลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ (The Beaumont Partnership Foundation) ซึ่งก่อตั้งโรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา ตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบโอกาสด้านการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมกับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสด้านการศึกษาของประเทศไทย ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยม โดยไม่คำนึงถึงฐานะทางบ้าน ซึ่งทางมูลนิธิได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังให้การอบรมด้านวิชาชีพ และการบริการด้านการโรงแรม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้หาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

โดยข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองสถาบันในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ความรู้และมอบโอกาสทางด้านการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนผ่านหลักสูตรต่าง ๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย มุ่งเน้นกิจกรรมบริการชุมชนและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ของผู้เรียนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลต่อไปถึงการประกอบอาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว