Hi

“ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนา” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

08 พฤศจิกายน 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นำโดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัย และร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ – MOU” ระหว่างสองสถาบัน

โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งเพื่อการประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ซึ่งเป็นการส่งเสริม รวมไปถึงให้การสนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษาในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรในสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

พร้อมกันนั้นยังมีการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี การบริการ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ของโรงเรียน และเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอาจารย์อีกด้วยเช่นกัน

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว