Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ และ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 

23 สิงหาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ และ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ซึ่งเดินทางมาร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นำโดย อาจารย์สุณีย์ สวนศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ และ ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม นำโดย อาจารย์อัจฉรา ม่วงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยดุสิตธานีและทั้งสองโรงเรียน เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้เดินเยี่ยมชมวิทยาลัย ก่อนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ก่อนเดินทางกลับโรงเรียน 

ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ก็เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมา เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอีกด้วย 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

22 กันยายน 2023

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว