Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับโรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ ผลักดันการเรียนรู้วัฒนธรรมบริการในสังคมพหุวัฒนธรรม

22 พฤศจิกายน 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยการนำของ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ (The Okura Prestige Bangkok) โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งมี คุณอรยา เต็มกษาปน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนของโรงแรมในการลงนาม ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ ถนนวิทยุ เมื่อวันก่อน 

ข้อตกลงในการทำความร่วมมือกันครั้งนี้ก็เพื่อขยายความร่วมมือไปในมิติต่างๆ นอกเหนือจากการส่งนักศึกษาไปฝึกงานซึ่งทางวิทยาลัยได้ป้อนนักศึกษาให้กับทางโรงแรมอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เช่น โอกาสในการรับบัณฑิตชองวิทยาลัยดุสิตธานีเข้าทำงาน การทำวิจัยร่วมกัน ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการบริการจากโรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ ซึ่งเป็นโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นที่มีการให้บริการอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

การลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานีกับโรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ จึงเป็นโอกาสดีสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีที่จะได้เรียนรู้ทักษะการให้บริการที่เป็นสากลและมีความหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural) อย่างแท้จริง 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว