Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับโรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ ผลักดันการเรียนรู้วัฒนธรรมบริการในสังคมพหุวัฒนธรรม

22 พฤศจิกายน 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยการนำของ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ (The Okura Prestige Bangkok) โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งมี คุณอรยา เต็มกษาปน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนของโรงแรมในการลงนาม ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ ถนนวิทยุ เมื่อวันก่อน 

ข้อตกลงในการทำความร่วมมือกันครั้งนี้ก็เพื่อขยายความร่วมมือไปในมิติต่างๆ นอกเหนือจากการส่งนักศึกษาไปฝึกงานซึ่งทางวิทยาลัยได้ป้อนนักศึกษาให้กับทางโรงแรมอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เช่น โอกาสในการรับบัณฑิตชองวิทยาลัยดุสิตธานีเข้าทำงาน การทำวิจัยร่วมกัน ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการบริการจากโรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ ซึ่งเป็นโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นที่มีการให้บริการอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

การลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานีกับโรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ จึงเป็นโอกาสดีสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีที่จะได้เรียนรู้ทักษะการให้บริการที่เป็นสากลและมีความหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural) อย่างแท้จริง 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว