Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU 5 โรงแรมดัง เสริมทักษะมืออาชีพให้นักศึกษา 

24 พฤศจิกายน 2023

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้มีโอกาสเปิดรั้วต้อนรับตัวแทนจากโรงแรมดังระดับไฮเอนด์ของไทยถึง 5 โรงแรม ในโอกาสที่วิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงแรมทั้งห้า 

ในโอกาสดังกล่าว มี ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับโรงแรมทั้งห้าซึ่งประกอบไปด้วย โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at centralwOrld, COMO Metropolitan Bangkok, Laguna Phuket และ lebua hotels & resorts รวมถึงโรงแรม The St. Regis Hong Kong ซึ่งลงนามผ่านช่องทางออนไลน์ โดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร เป็นตัวแทนวิทยาลัยในการลงนาม 

การลงนามความร่วมมือกันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือกับโรงแรมทั้งห้าแห่งในมิติอื่นๆ นอกเหนือจากการส่งนักศึกษาไปฝึกงานซึ่งทางวิทยาลัยได้ป้อนนักศึกษาให้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เช่น โอกาสในการรับบัณฑิตของวิทยาลัยดุสิตธานีเข้าทำงาน การทำวิจัยร่วมกัน ฯลฯ ซึ่งวิทยาลัยดุสิตธานีเชื่อมั่นว่า การที่นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานและเรียนรู้จากโรงแรมชั้นแนวหน้าที่มีความเป็นสากลเหล่านี้ จะทำให้นักศึกษามีโอกาสบ่มเพาะทักษะความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันทางโรงแรมก็สามารถเข้าถึงแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพของวิทยาลัยดุสิตธานีได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้จะกลายเป็นฟันเฟืองผลักดันอุตสาหกรรมบริการให้ก้าวหน้าต่อไป จึงนับได้ว่า การลงนามครั้งนี้มีส่วนในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมบริการอย่างแท้จริง 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว