Hi

นักศึกษาการจัดการการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี เยือน Expedia ขยายไอเดียธุรกิจการท่องเที่ยว 

27 เมษายน 2023

สาขาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยดุสิตธานี ได้จัดทัศนศึกษา พร้อมกับจัดการพูดคุยกับวิทยากรรับเชิญจาก Expedia ภายใต้หัวข้อ IHM3319 “Expedia and Hotel’s Revenue Management” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านฟังก์ชั่นและการดำเนินงานของตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จอย่าง Expedia ตลอดจนศึกษาวิธีการสร้างและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับโรงแรม กิจกรรมนี้ได้มอบโอกาสในการเรียนรู้ด้านการจัดการรายได้ให้แก่นักศึกษาด้วย ซึ่งนับเป็นความรู้เชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจการบริการจากแง่มุมของช่องทางการจัดจำหน่าย 

การศึกษานอกสถานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสกับสภาพแวดล้อมการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโมดูลธุรกิจเพิ่มเติมในโลกการบริการต่อไป 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว