Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี จับมือ 5 โรงแรมดัง เซ็น MoU วางรากฐานพัฒนานักศึกษา

10 กรกฎาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับโรงแรมดังระดับ 5 ดาว รวม 5 แห่ง ได้แก่ โรงแรม Capella, เครือโรงแรม IHG, โรงแรม Park Hyatt, โรงแรม Skyview และเครือโรงแรม Sri Panwa ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ข้อตกลงในการทำความร่วมมือกันครั้งนี้ก็เพื่อขยายความร่วมมือไปในมิติอื่นๆ นอกเหนือจากการส่งนักศึกษาไปฝึกงานซึ่งทางวิทยาลัยได้ป้อนนักศึกษาให้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เช่น โอกาสในการรับบัณฑิตชองวิทยาลัยดุสิตธานีเข้าทำงาน การทำวิจัยร่วมกัน ฯลฯ ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานีเชื่อมั่นว่า นอกจากจะช่วยให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ระดับสากลแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจบริการกับโรงแรมทั้ง 5 แห่ง ซึ่งไม่เพียงจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับตัวนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีเอง แต่โรงแรมทั้งหมดก็ยังสามารถเข้าถึงแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพของวิทยาลัยดุสิตธานีได้อย่างง่ายดาย การเซ็น MoU ในครั้งนี้จึงนับเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการให้เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว