Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี “รับมอบผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา” จากบริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน)

23 สิงหาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย   Mr. Simon David Lloyd (ที่ 1 จากขวา) คณบดีหลักสูตรนานาชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์จาก คุณจิรภัทร สุทธา (ที่ 3 จากซ้าย) Lucaris Brand Manager ซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน) โดยมาส่งมอบแก้วไวน์คริสตัล แบรนด์ลูคาริส ภายใต้บริษัทโอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,450 บาท ให้กับหลักสูตรนานาชาติเพื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม ทั้งนี้วิทยาลัยดุสิตธานีขอขอบคุณในการให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ และในโอกาสอื่น ๆ ต่อไป   

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว