Hi

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี แสดงทักษะการประกอบอาหารและการบริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพต้อนรับแขกนานาชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล 

21 พฤษภาคม 2024

เมื่อไม่นานมานี้ นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางด้านการประกอบอาหารและการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่แขกระดับนานาชาติ ในงาน The Gala Dinner on the Occasion of 74th FIFA Congress, Bangkok 2024 

งานดังกล่าวเป็นการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 จัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล มีการเชิญแขกระดับสูง ผู้นำองค์กรจากนานาประเทศในแวดวงฟุตบอลมาร่วมงาน โดยนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมการประกอบอาหารและทีมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท 2 คนจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ได้ร่วมทีมประกอบอาหารกับเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟเตย-พชรคุน กัลยาณมิตร และเชฟบิ๊ก-ภูริพรรษ ใจวีระวัฒนากุล ร่วมกับศิษย์เก่าจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ได้แก่ เชฟไอดี-คงกฤช ฆรณี โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารร่วมทีมการบริการอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 52 คน 

ในฐานะที่เป็นสถาบันสอนทางด้านธุรกิจบริการโดยตรงมายาวนานกว่า 31 ปี วิทยาลัยดุสิตธานีจึงมุ่งมั่นพัฒนาและผลักดันให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการแสดงศักยภาพตามโอกาสและเวทีต่างๆ เพื่อแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งเป็นการสั่งสมประสบการณ์ที่ยากจะหาได้ง่ายๆ ดังเช่นงานระดับนานาชาติครั้งนี้ 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว