Hi

“วิทยาลัยดุสิตธานีรำลึกคุณูปการผู้ก่อตั้ง” เปิดรูปปั้น ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เนื่องในโอกาสครบ 30 ปี 

26 มกราคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดพิธีเปิดรูปปั้นท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี โดย ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ (ที่ 6 จากซ้าย) องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดรูปปั้น พร้อมด้วยกรรมการสภาวิทยาลัย และผู้บริหาร มาร่วมเป็นเกียรติ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการที่ท่านผู้หญิงสร้างไว้นับตั้งแต่ที่ท่านได้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานีขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อน ประกอบด้วย คุณอาสา สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภาวิทยาลัย คุณชนินทธ์ โทณวณิก อุปนายกสภาวิทยาลัย คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวิภาดา โทณวณิก รองประธานกรรมการอาวุโส กลุ่มจัดซื้อจัดจ้างบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ดร. พรเทพ เตชะไพบูลย์ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศ. ดร. ชนาธิป ผาริโน กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศ. ดร. วราวุฒิ ครูส่ง กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ กรรมการสภาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง (อธิการบดี) ดร. พิศาล สร้อยธุหร่ำ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร กรรมการสภาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ณ บริเวณโถงอาคาร 2 วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

22 กุมภาพันธ์ 2024

ปัจจุบันคำว่า “นวัตกรรม” ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ใน Perception ของคนส่วนใหญ่มักตีความว่า นวัตกรรมคือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีเท่านั้น ทั้งที่อันที่จริงแล้วนวัตกรรมมีความหมายหลากหลายมิติและกว้างไกลกว่านั้น ดังที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ให้คำนิยามไว้ว่า “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” ซึ่งคำว่า “สิ่งใหม่” ไม่ได้จำกัดแค่สิ่งประดิษฐ์ แต่ในแวดวงธุรกิจยังรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบการบริการ รูปแบบธุรกิจ หรือแม้แต่การพัฒนากระบวนการการทำงานและการบริหารงานโดยใช้แนวคิดใหม่ๆ ก็ถือเป็นนวัตกรรมได้เหมือนกัน 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว