Hi

“วิทยาลัยดุสิตธานีรำลึกคุณูปการผู้ก่อตั้ง” เปิดรูปปั้น ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เนื่องในโอกาสครบ 30 ปี 

26 มกราคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดพิธีเปิดรูปปั้นท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี โดย ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ (ที่ 6 จากซ้าย) องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดรูปปั้น พร้อมด้วยกรรมการสภาวิทยาลัย และผู้บริหาร มาร่วมเป็นเกียรติ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการที่ท่านผู้หญิงสร้างไว้นับตั้งแต่ที่ท่านได้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานีขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อน ประกอบด้วย คุณอาสา สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภาวิทยาลัย คุณชนินทธ์ โทณวณิก อุปนายกสภาวิทยาลัย คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวิภาดา โทณวณิก รองประธานกรรมการอาวุโส กลุ่มจัดซื้อจัดจ้างบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ดร. พรเทพ เตชะไพบูลย์ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศ. ดร. ชนาธิป ผาริโน กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศ. ดร. วราวุฒิ ครูส่ง กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ กรรมการสภาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง (อธิการบดี) ดร. พิศาล สร้อยธุหร่ำ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร กรรมการสภาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ณ บริเวณโถงอาคาร 2 วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยแผนกรับสมัครนักศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร จัดกิจกรรม French Toast Workshop ให้กับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จำนวน 30 คน เป็นโรงเรียนที่บริหารงานโดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาในประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันก่อน

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว