Hi

“2 สถาบันลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนา” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการส่งเสริมวิชาชีพ

05 มีนาคม 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย นางสาวฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมวิชาชีพ” กับ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำโดย นางสาวปนัดดา วงค์จันตา (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เสริมสร้างทักษะทางอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แข็งแกร่ง ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน
โดยการลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบันในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในทักษะทางด้านอาชีพ การผลิตงานวิจัยให้มีคุณภาพ รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ โดยบุคลากรของวิทยาลัยดุสิตธานีจะเป็นผู้ดำเนินงานในการถ่ายทอดความรู้ รวมไปถึงการบรรยายให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมไปถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานที่ฝึกปฏิบัติอาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในด้านที่จำเป็น เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตต่อไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-721-7811-3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว