Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ฉลองครบรอบปีที่ 11 “ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงสู่ปีที่ 12”

14 มิถุนายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา จัดงานฉลองครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 11 นำโดย อาจารย์ศักดา กาญจนวนาวัลย์ รักษาการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร.อรรถเวทย์  พฤกษ์สถาพร Mr. Zeph Kai Norrish และบุคลากร ด้วยการทำพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล พร้อมด้วยเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดจิตภาวัน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากร

ก้าวต่อไปของวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ในปีที่ 12 นั้น วิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตามพันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่วางไว้นั้นคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะในพื้นที่พัทยาและภาคตะวันออกซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันยุคสมัยอยู่เสมอ อันจะเป็นการกระจายองค์ความรู้จากองค์กรแม่ คือ โรงแรมดุสิตธานี ไปสู่ภูมิภาคอีกทางหนึ่ง

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว