Hi

ครองแชมป์เหรียญทอง ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

11 กุมภาพันธ์ 2020

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

นางสาวฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของ วิทยาลัยเนื่องใน โอกาศที่ชนะ “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563” สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเครือข่ายวิจัยประชาชื่น เพื่อเป็นการ ยกย่องและเชิดชู เกียรติบุคลากรด้านงานวิจัยที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับ องค์กรและสังคม ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผล งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อเรื่อง “งานวิจัยเพื่อ การสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” จัดขึ้น ณ อาคารคณะทันตแพทย ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เป็นที่น่ายินดีสำหรับวิทยาลัยดุสิตธานีที่ผลการพิจารณา งานวิจัยในครั้งนี้ประกาศให้คณาจารย์ 5 ท่านได้รับรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติ นักวิจัยในระดับดีมาก ระดับดี และในระดับ ชมเชยด้วยเช่นกัน ซึ่งนำโดยอาจารย์ ดร.พรพรหม สุธาทร ผศ.ดร.วาทิต อินทุลักษณ์ อาจารย์สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์ อาจารย์ชาคริต ศรีสกุน และ อาจารย์ ดร.สุปราณี วรรณรุณ

ทั้งนี้วิทยาลัยมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนบุคลากร เพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการทำผลงาน วิจัยเพื่อช่วย
ส่งเสริม ศักยภาพให้แก่คณาจารย์และบุคลา กรฝ่ายสนับสนุน โดยถือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็ง แกร่งทางด้านวิชาการแก่ผู้ให้
ความรู้ มีความ พร้อมถ่าย ทอดให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย

ข่าวสารและกิจกรรมหอเกียรติยศ / รางวัล

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว