Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

Professional Culinary Arts (International Program)

thapakorn

ตำแหน่ง : Junior Sous Chef – Celavi Restaurant, Marina bay sand hotel, Singapore
ศิษย์เก่า : B.B.A. Program in Culinary Arts and Restaurant Management International Program Le Cordon Bleu

“ที่ผมมาถึงวันนี้ได้มาจาก 2 เหตุผลดังนี้

  1. วิทยาลัยดุสิตธานี (DTC) ให้ความรู้เชิงลึกทางด้านการปรุงอาหาร วัตถุดิบด้านอาหาร การควบคุมปริมาณวัตถุดิบและการบริหารงานในครัว ยังรวมถึงภาษาอังกฤษที่มีส่วนช่วยผลักดันให้ผมได้มาถึงจุดนี้ได้
  2. ตัวผมเองหลังจากจบการศึกษาที่ DTC ได้เคยมีโอกาสร่วมทำงานกับเชฟเก่ง ๆ หลายท่านเช่น เชฟเดวิด ทอมสัน แห่งห้องอาหารน้ำ, เชฟปริญ ผลสุข แห่งห้องอาหารน้ำ และ อาจารย์กอบแก้ว นาจพินิจ คุณ Hanuman แห่ง website Thaifoodmaster เป็นต้น ซึ่งในขณะทำงานก็ได้ไปร่วมทำงานกับเชฟและคนอื่น ๆ ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ที่ประเทศอิสราเอล โปรตุเกสและที่อื่น ๆ สุดท้ายนี้ผมภูมิใจที่ได้จบจากวิทยาลัยดุสิตธานี ที่ดีพร้อมในการให้ความรู้เชิงลึกและให้การฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ ผมอยากให้ DTC เป็นส่วนสำคัญในการผลิตเชฟที่เก่ง ๆ ให้กับประเทศไทยต่อไป”
Vector

Welcome to Dusit Thani College​

We’ll be happy to give you the information you need.

You have added a course