วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา “เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ จากภาคตะวันออก”

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา สถาบันการศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมด้าน Hospitality ชั้นนำในภาคตะวันออกของไทย ได้โอกาสเปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 150 คน จากหลากหลายสถาบันในภาคตะวันออกที่เข้าร่วมเพื่อทำความรู้จักกับวิทยาลัยและทำความเข้าใจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์ศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับและเป็นประธานในการทำกิจกรรม

Open House หรือ งานเปิดบ้าน ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และการบริการให้แก่น้อง ๆ โดยวิทยาลัยดุสิตธานีหวังผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมในทุก ๆ ด้าน ภายในงานทีมคณาจารย์ในภาคทฤษฎีได้ถ่ายทอดความรู้ในเบื้องต้นให้กับน้อง ๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น จนมาถึงภาคปฏิบัติซึ่งผู้เข้าร่วมทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ทดลองทำขนม การผสมเครื่องดื่ม เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนที่มาร่วมงานได้เห็นภาพของการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ www.dtc.ac.th

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา นั้นเปิดสอน หลักสูตรปริญญาตรี สองหลักสูตรได้แก่
▶ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
B.B.A. in Hotel Management (Thai Program)
▶ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาจัดการครัวและการประกอบอาหาร
B.B.A in Culinary Arts and Kitchen Management (Thai Program)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์
☎ โทรศัพท์ 038 488 463-7
✉ อีเมล marketing-pattaya@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo