ความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ

วิทยาลัยดุสิตธานีมุ่งมั่นที่จะเติบโตในเวทีนานาชาติ เราได้พัฒนาความสัมพันธ์และร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและคุณภาพมากมายในหลากหลายประเทศ ทั้งญี่ปุ่น, ฮ่องกง, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส เป็นต้น

รายชื่อสถาบันชั้นนำในต่างประเทศที่ร่วมมือกับวิทยาลัยดุสิตธานี

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo