ทดลองเรียน MBA ฟรี! “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”

Experience the REAL MBA Class @ DUSIT

ทดลองเรียน MBA ฟรี!
เรียนกับตัวจริง จากประสบการณ์จริง กับการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ 

Dusit Thani College หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Hospitality Business Management)  ชวนผู้สนใจ “ทดลองเรียน MBA” สัมผัสบรรยากาศการเรียนสดๆ ร่วมกับนักศึกษา MBA จริง  สอนโดย คุณยงยุทธ ลุจินตานนท์  บริษัท คาเธ่ย์ แอร์เวย์ จำกัด  ในหัวข้อ “STRATEGIC AIRLINE MARKETING”  วิเคราะห์กรณีศึกษา…Disrupt ธุรกิจการบินอย่างไรให้ยั่งยืน พร้อมทั้ง พบปะและพูดคุยกับอาจารย์ประจำหลักสูตรภายในงาน

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 
Dusit Thani College  ห้องประชุม 1101 อาคาร 1 ชั้น 1

สิทธิพิเศษ สุดท้ายของปี
เมื่อสมัครเรียนภายในงาน (เริ่มเรียนเดือน ม.ค. 63)  รับเงินสนับสนุนการศึกษา 25,000 บาท !

blank

 

“คุณยงยุทธ ลุจินตานนท์”
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำประเทศไทยและเมียนมา
บริษัท คาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ จำกัด
ผู้บริหารสายการบินคาเธย์แปซิฟิก

 

กำหนดการ
08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน ห้องประชุม 1101 อาคาร 1 ชั้น 1 Dusit Thani College
09.00 – 09.30 น.        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรและทุนสนับสนุนพิเศษ
09.30 – 10.45 น.        อาจารย์ ยงยุทธ ลุจินตานนท์ บรรยาย Topic : Strategic Airline Marketing
10.45 – 11.00 น.        Coffee Break
11.00 – 12.00 น.        ช่วงถาม-ตอบ  สัมภาษณ์ และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ

สอบถามเพิ่มเติม
คุณเปิ้ล   064 -961-4402     Line ID: DTCMBA
Facebook:  Dusitmba

สำรองที่นั่ง ก่อนเต็ม!

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo