ชาววิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ในหลวง ร.10

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดงาน “พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง ร.10” เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้

โดยภายในพิธี บุคลากรและนักศึกษายังได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และยังถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo