ยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาของ Dusit Thani College Pattaya ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2019

วันที่ 28 พ.ค.-1 มิ.ย. 2562 อาจารย์และนักศึกษาจาก Dusit Thani College Pattaya ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยได้รับรางวัลดังนี้
1.นางสาวปรดา เหลืองอ่อน (Ms.Porrada Luang-On ) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภท Different Classic Thai Desserts
2.นายพิพัฒน์ กาลบุตร (Mr.Phiphat Kalabutr) และนายอิมรอน พยัคฆ์กาลกุล (Mr.Aimron Payakkalkul) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภท Petits Fours/Paralines (with tasting)
3.นางสาวกวิ่งอังถิ บุ่ย (Ms.Quynh Anh Thi Bui) ,นายศิวกร ญาวิโรจน์ (Mr.Siwakorn Yanirote) และนายภาณุพงศ์ แสงภักดี (Mr.Panupong Sangpakdee) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภท Asian Gourmet Challenge ประเภททีม
4.นายศรัณย์ เตยพรมราช (Mr.Sarun Toeipromrat) และ นายเฉลิมพงษ์ ชวนะภูธร (Mr.Chalempong Chavanaphutorn) ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันประเภท Main Course Beef Challenge-Junior Chef ประเภททีม
5.นางสาวศศิธร กิ่งกาหลง (Ms.Sasiton Kingkalong) ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันประเภทWestern Plated Desserts (no tasting)

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo