โครงการศึกษาดูงานในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ: DTC MBA Study Trip 2019

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยดุสิตธานี โดย ดร. วิลาสินี ยนต์วิกัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร. ณัฐนรี สมิตร อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย พานักศึกษาปริญญาโทบินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ในทริปศึกษาดูงานสุดพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ณ สถานที่จริง ลงลึกในรายละเอียดแบบจัดเต็ม 5 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2562

ทริปนี้ เข้มข้นในการศึกษาดูงานที่ CENTER MARK HOTEL โรงแรมระดับสี่ดาวที่ตั้งอยู่กลางเมืองโซล , สำนักงานใหญ่ HANA TOUR , SAMSUNG Innovation Museum , ฟาร์มผลไม้ที่โดดเด่นเรื่องการบริหารการจัดการ อีกทั้งศึกษาดูงานในสถานที่ท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จควบคู่กับการศึกษาวัฒนธรรมเกาหลี เช่น หุบเขาศิลปะโพชอน หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี ป้อมฮวาซ็อง ถ้ำควางมยอง บอกเลยไม่ธรรมดา รับรองว่าเข้มข้น เจาะลึก ความรู้จากผู้บริหารที่มีประสบการณ์จริงด้วยศาสตร์การบริหารสมัยใหม่

ห้ามพลาดกับของฝากจากนักศึกษาปริญญาโท ในการเรียนแบบ Hybrid MBA ที่ผสมผสานการเรียนแบบห้องเรียน เข้ากับ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย โปรดติดตามตอนต่อไป

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo