ช่องทางการติดต่อบุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยดุสิตธานี ในช่วงการปิดวิทยาลัย จากสถานการณ์ COVID-19

วิทยาเขตกรุงเทพฯ

●   สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ของวิทยาลัย
Email : e-info@dtc.ac.th

●   ติดต่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาใหม่ และการสมัครเรียน
Tel :   02-721-8471, 090-198-5797
Email : marketing@dtc.ac.th

●   นักศึกษาปัจจุบัน ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน และเรื่องต่างๆ

o   แผนกวิชาการ    ติดต่อ ผู้จัดการแผนกวิชาการ คุณวิศนี
Tel :   086-800-2336 / Email :   wisanee.yo@dtc.ac.th

o   แผนกทะเบียน    ติดต่อผู้จัดการแผนกทะเบียน คุณฤทธิรงค์
Tel :   062-294-2366 / Email :   registration@dtc.ac.th

o   แผนกกิจการนักศึกษา    ติดต่อผู้จัดการแผนกกิจการนักศึกษา อาจารย์ ธนโชติ วีระธรรมานนท์
Tel :   081-269-6625 / Email :   thanachot.vi@dtc.ac.th

ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

●   สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ของวิทยาลัย
Email : e-info@dtc.ac.th

●   ติดต่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาใหม่ และการสมัครเรียน ติดต่อ คุณพรทิมา
Tel :  090-656-6059
Email : porntima.ba@dtc.ac.th

●   นักศึกษาปัจจุบัน ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน และเรื่องต่างๆ

o   แผนกวิชาการ    ติดต่อ ผู้จัดการแผนกวิชาการ อาจารย์ พรรณภัทร
Tel :  082-946-6193/ Email: phannaphat.sa@dtc.ac.th

o   แผนกกิจการนักศึกษา    ติดต่อผู้จัดการแผนกกิจการนักศึกษา อาจารย์พิริยฉัตร
Tel :  089-655-2173/ Emai:  phiriyachatr.ka@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo