นักศึกษาสาขานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานที่ จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา

อาจารย์เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ และ อาจารย์จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์ อาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษาสาขานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในรายวิชา นบ2104 วิวัฒนาการงานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และวิชา นบ2203 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจสุขภาพและความงาม ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการสร้างประสบการณ์ในอาชีพ เปิดโลกธุรกิจสุขภาพและความงาม เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน กับผู้มีประสบการณ์โดยตรง ณ จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา เมื่อเร็ว ๆ นี้

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo