โค้งสุดท้าย สมัครเรียน ป.ตรี แบบรับตรง วันนี้!

โค้งสุดท้าย สมัคร ป.ตรี แบบรับตรง “เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม”
หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ฝึกงานทั่วโลกและทำงานในสายงาน “โรงแรม” หรือ “เชฟ” แบบที่ใฝ่ฝัน

สมัครเรียน ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย แบบรับตรง ได้ตั้งแต่วันนี้  เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน*  น้องๆ ที่ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป  สมัครและเรียนได้เลย โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน!!  พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับหลักสูตรนานาชาติ สามารถติดต่อสอบถามเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ฝ่ายรับสมัคร โทร. 02-721-8471 หรือ 090-198-5797

สานฝันให้เป็นจริงกับหลักสูตรคุณภาพตามแบบฉบับดุสิตธานี และได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการรับมือการระบาดของ COVID 19, วิทยาลัยดุสิตธานีจึงยกเลิกการสอบเข้าและพิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสมแทน

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

• หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) : เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6, ปวช.) หรือเทียบเท่า
• หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) : จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า ด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่ใกล้เคียง เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดการ การขาย/การตลาด การเงินการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและโภชนาการ

ช่องทางการสมัคร

  • สมัครโดยตรงที่วิทยาลัยดุสิตธานี
  • สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ DTC  คลิก!

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo