ศิษย์เก่า DTC ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมประกวดดาวเดือน

ศิษย์เก่า Dusit Thani College คืนรั้ววิทยาลัยมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมประกวดดาวเดือน ขอนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563
คนที่ 2 จากซ้าย น.ส.นิรชา เกษมสุภาพันธ์ รหัส 101126038 ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว เกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ ชื่อร้าน KSY (KaSem Yont)
คนที่ 3 จากซ้าย นายศุภชัย พิกุลสวัสดิ์ รหัส 521126034 ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo