ศิษย์เก่ารับรางวัล Recognition Award 2020

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เชิญศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยด้านการแข่งขัน และออกสื่อโทรทัศน์ มารับรางวัล Recognition Award 2020 ในงาน DTC Moving Forward

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo