“คว้าชัยสร้างชื่อ” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาของวิทยาลัย เนื่องในโอกาสคว้าชัย 2 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน พร้อมกับถ้วยรางวัลช้างทอง ของประเภทอาหาร Western Cold Plated และ Western Hot Plated ในเวทีการแข่งขัน “Thailand International Culinary Cup 2019” ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา ซึ่งวิทยาลัยดุสิตธานีได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทุกปี และได้รับรางวัลมาทุกปีเช่นกัน

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo