ประกาศนักศึกษาใหม่ ปี 1/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มเข้าศึกษา

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มเข้าศึกษา  วิทยาลัยดุสิตธานีขอความร่วมมือให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบ reg.dtc.ac.th เพื่อรับข้อมูลและกำหนดการต่างๆ รวมทั้งตารางการเรียนการสอน ทั้งกลุ่มทีต้องเข้าเรียน และ ไม่ต้องเข้าเรียน วิชาปรับพื้นฐาน  นักศึกษาสามารถเริ่มเข้าระบบ reg.dtc.ac.th เพื่อรับข้อมูลและกำหนดการต่างๆ ได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยใช้รหัส และอีเมล์ของนักศึกษาในการเข้าระบบ

  • ข้อมูล Gmail และรหัสการเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา reg.dtc.ac.th สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 >>Click<<
  • ขั้นตอนการใช้ DTC Gmail ครั้งแรก >>Click<<
  • ขั้นตอนการใช้งานระบบบริการนักศึกษา ครั้งแรก >>Click<<

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo