นายกสภาวิทยาลัยดุสิตธานี นำคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “ตำรับอาหารไทย
มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี”

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภาวิทยาลัยดุสิตธานี นำคณะผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “ตำรับอาหารไทย มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเล่มดังกล่าวเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

 

คลิก เพื่อรับชมวิดีโอ

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo