นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่ 28

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมันตลา ทองสกุล นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากกการแข่งขันการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และนายสิทธิชัย แซ่ตั้ง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาการแข่งขันประเภทการประกอบอาหาร ในการแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่ 28 ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกในการไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo