นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีคว้ารางวัลชนะเลิศสูตรขนมหวาน โครงการ “Rice Plus Award 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่”

นางสาวอธิษฐญา โสมสำราญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารหลักสูตรไทย วิทยาลัยดุสิตธานี คว้ารางวัลชนะเลิศสูตรขนมหวาน จากผลงานข้าวเหนียวเปียกมะม่วงลำไย  โดยได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ในการแข่งขันประกวดสูตรอาหารจากข้าวไทย โครงการ “Rice Plus Award 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่” จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ

สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และฝึกทักษะในการประกอบอาหารและขนมหวาน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มพูนความชำนาญให้มากขึ้นอีกด้วย

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo