กำหนดการฝึกซ้อม และวันรับจริงพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2563

  • กำหนดการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562  วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
    อ่านเพิ่มเติม >>คลิก<<
  • กำหนดการงานแสดงความยินดีของหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านเพิ่มเติม >>คลิก<<
  • กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร (หลักสูตรไทย) ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 วันที่จันทร์ที่ 24 ก.พ. 2563 อ่านเพิ่มเติม >>คลิก<<

 

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo