การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีประสาทปริญญาบัตร พ.ศ. 2562

การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับปริญญาบัตร ในพิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยดุสิตธานี พ.ศ. 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<

แนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo