หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

ทำไมต้องเรียนที่ Dusit Thani College

DUSIT THANI HYBRID MBA หลักสูตรที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวขึ้นสู่อีกขั้นของความสำเร็จ ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เข้ากับกรณีศึกษาต่างๆ และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากภาคธุรกิจ ทำให้ได้เรียนรู้ทั้งปัจจัยแห่งความสำเร็จ และเครื่องมือในการป้องกันความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมการบริการ และตัวจริงที่เหนือกว่าในวิชาชีพได้อย่างมีกลยุทธ์

จุดเด่นของหลักสูตร คือ การเรียนการสอนที่เข้มข้นจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ รู้ลึก รู้จริง ในภาคธุรกิจ ผ่านสื่อการสอนสมัยใหม่ ทำให้การเรียนสนุก และสะดวกขึ้นเหมาะกับวิถีชีวิตของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ด้วยการใช้เวลาเรียนเพียงหนึ่งวันต่อสัปดาห์ และสามารถจบภายในเวลาเพียง 1 ปีครึ่ง DUSIT THANI HYBRID MBA จึงเป็นหลักสูตรปริญญาโทที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เกิดความเชี่ยวชาญ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

ค่าเล่าเรียนจนจบหลักสูตร

255,000 บาท (แบ่งจ่าย 5 เทอม)

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง
เรียน 1 วันต่อสัปดาห์ (วันเสาร์)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 กันยายน – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม – เมษายน
ภาคการศึกษาที่ 3 พฤษภาคม – สิงหาคม


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรTurn Your Passion Into Profession Learn more

logo