หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ, กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม, กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : MBA

กลุ่มวิชา

  • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ
  • กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม  (สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
  • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร   (เปิดใหม่ล่าสุด  เริ่มเรียนภาคการศึกษาแรก เดือนสิงหาคม 2565)

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?

วิชาบังคับ

ครบทุกศาสตร์การเรียนรู้สำหรับนักบริหารเพื่อการเป็นผู้นำในธุรกิจบริการ ทั้งการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล นวัตกรรมการตลาดเชิงกลยุทธ์ การจัดการการดำเนินงานการเงินของธุรกิจ การวิจัยเชิงนวัตกรรมทางธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีเพื่อการนำไปใช้พัฒนาธุรกิจได้อย่างมีกลยุทธ์ สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เพื่อการพัฒนาแผนการตลาดได้เปรียบคู่แข่งขันในโลกยุคดิจิทัล พร้อมเพิ่มทักษะในการตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน สามารถประยุกต์ผลจากการวิจัยมาใช้ในการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อความสำเร็จการธุรกิจอย่างยั่งยืนครบทุกมิติ

วิชาเลือก กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ

เพิ่มความเชี่ยวชาญด้วยการศึกษาในรายวิชา การจัดการธุรกิจการบริการ กลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในธุรกิจบริการ การจัดการวิกฤตในธุรกิจการบริการ การจัดการและวางแผนกิจกรรมพิเศษ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจการบริการ และการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในธุรกิจการบริการ เพื่อความลุ่มลึกในการใช้เครื่องมือในการจัดการธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ และโดดเด่นในอุตสาหกรรมการบริการ สร้างความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

วิชาเลือก กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

เพิ่มความเชี่ยวชาญด้วยการศึกษาในรายวิชา  ความคิดสร้างสรรค์ของนวัตกรรมทางธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  การพัฒนาแผนธุรกิจ  ภาวะผู้นำและจริยธรรมในธุรกิจระดับท้องถิ่นและระดับโลก  เพื่อเสริมทักษะ และความมั่นใจในการออกแบบ สร้าง และพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต

ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 • เรียนและแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์จริงในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ผ่านการคัดสรรโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในกลุ่มรายวิชาเลือก
 • โอกาสเข้าร่วม Field Trip, Company Visit หรือ กิจกรรม Start-Up ต่างๆ ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

 

วิชาเลือก กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เรียนรู้ทุกองค์ความรู้จำเป็นในการปลุกปั่นธุรกิจบริการอาหาร และเครื่องดื่มให้ประสบความสำเร็จ จากทฤษฎี สู่การฝึกคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และการลองสร้างธุรกิจจริง  เรียนรู้การบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน ระบบการจัดหาแหล่งวัตถุดิบอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษาสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคำนวณต้นทุนสินค้า การวิจัยเพื่อหาข้อมูลแนวโน้มและพฤติกรรมของผู้บริโภค การเล่าเรื่อง และนำเสนอสินค้า การปรุงอาหารสมัยใหม่ การพัฒนาเทคนิคการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม การวิเคราะห์ลูกค้าและการแสวงหาช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ หลักการดำเนินงานด้านธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจอาหาร การขยายการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษา ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์ 16 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
49 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก 24 หน่วยกิต
3. การค้นคว้าอิสระ 4 หน่วยกิต
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

255,000 บาท (แบ่งจ่าย 5 เทอม)

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง เรียน 1 วันต่อสัปดาห์ (วันเสาร์)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 กันยายน – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 มกราคม – เมษายน
ภาคเรียนที่ 3 พฤษภาคม – สิงหาคม


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตรTurn Your Passion Into Your Profession Learn more

logo

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Strictly Necessary Cookies
  เปิดใช้งานตลอด

  These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.Read More

 • Performance Cookies

  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. Read More

บันทึก