หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Business Administration Programme in Professional Culinary Arts (Joint Programme between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College)

ทำไมต้องเรียนที่ Dusit Thani College

Dusit Thani College เป็นกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวมายาวนาน และมีการขยายตัวไปในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยการเรียนการสอนจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะได้สัมผัสกับการทำงานจริงของโรงแรมในเครือ เช่น โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับวิทยาลัยในเขตรั้วเดียวกัน

จุดเด่นของหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ คือ เราได้การรับรองหลักสูตรจากสถาบันสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ (Le Cordon Bleu) ดังนั้นมั่นใจได้ว่านักศึกษาจะได้ความรู้และประสบการณ์มาตรฐานระดับโลก นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้จากการทำงานจริง โอกาสทำงานเปิดกว้างมากมายและสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วย

 

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

วันที่เริ่มการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 - 13 สิงหาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2 - 6 มกราคม 2563


ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตร
  • กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo