หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (นานาชาติ)

Bachelor of Business Administration Programme in Hotel and Resort Management (International)

รายชื่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ)

ญาณภา บุญประกอบ

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Bachelor of Arts in Travel Industry Management (Hotel and Tourism), Mahidol University (International College), Thailand, 2006

MSc. International Business and Entrepreneurship, University of Essex, Essex, United Kingdom, 2009

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
yanapa.bo@dtc.ac.th

ญาณภา บุญประกอบ

Bachelor of Arts in Travel Industry Management (Hotel and Tourism), Mahidol University (International College), Thailand, 2006

MSc. International Business and Entrepreneurship, University of Essex, Essex, United Kingdom, 2009

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภัทรานิษฐ์ วีระชลีย์ภัทร

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

M.B.A. (Hospitality Management) Victoria University, Melbourne, Australia 2010

B.A. (Archaeology) Silpakorn University, Thailand 2000

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
patranit.we@dtc.ac.th

ภัทรานิษฐ์ วีระชลีย์ภัทร

M.B.A. (Hospitality Management) Victoria University, Melbourne, Australia 2010

B.A. (Archaeology) Silpakorn University, Thailand 2000

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดวงกมล สุขมงคล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

MA (Hospitality Management) University College Birmingham, UK 2011

BBA Bachelor of Business Administration Hotel Management Dusit Thani College, Thailand. 2007

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
0-2361-7811-3
อีเมล
duangkamol.su@dtc.ac.th

ดวงกมล สุขมงคล

MA (Hospitality Management) University College Birmingham, UK 2011

BBA Bachelor of Business Administration Hotel Management Dusit Thani College, Thailand. 2007

รายละเอียดเพิ่มเติม

Amita Inah Marie Bancoro

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

M.B.A. Masters in Business Administration in Tourism Management Assumption University, Thailand 2018

BS Bachelor of Science in Travel and Tourism Management Lyceum of the Philippines University – Batangas, Philippines 2014

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
amita.bancoro@dtc.ac.th

Amita Inah Marie Bancoro

M.B.A. Masters in Business Administration in Tourism Management Assumption University, Thailand 2018

BS Bachelor of Science in Travel and Tourism Management Lyceum of the Philippines University – Batangas, Philippines 2014

รายละเอียดเพิ่มเติม

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo