การสมัครสมาชิกวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียดการสมัครสมาชิกวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี

  1. โหลดแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงสมัครสมาชิก/สั่งซื้อวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ดาวน์โหลด
  2. กรุณาระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมโอนเงินตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม
  3. ส่งใบสมัครสมาชิก/สั่งซื้อวารสาร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ไปที่

แผนกพัฒนาตำราและวารสาร วิทยาลัยดุสิตธานี

เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์0 2361 7811 – 3 ต่อ 318 โทรสาร 0 2361 7806

หรือทาง E-mail: journal@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo