หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

สมัครเรียนออนไลน์

หลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์)
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Why Bangkok?

Bangkok, locally called ‘the city of Angels’ is ranked the number 1 destination globally in terms of tourist arrivals. Part of the reason for this is that Thailand has a famous reputation for its gracious, elegant and sincere hospitality. Because of this, the hospitality industry is growing significantly and offers the latest cutting edge hotel and restaurant concepts. Through its location, Bangkok serves as a hub, providing easy access to all of South East Asia and beyond. Thai food is world famous for its exotic flavours, fragrances and health giving properties and is abundant and cheap everywhere in Bangkok. Thailand offers a great tropical climate all year round. The cost of living in Thailand is very affordable and so offers a comfortable standard of life, attracting a growing number of foreign residents year on year. All of these factors and more, serve to provide an amazing destination for you to not only further your hospitality education journey but to experience and immerse yourself in the truly unique Thai culture of hospitality.

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo