Loading ShortCourses

การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับหัวหน้างาน)

Management Skills for Senior Housekeepers in Hotels and Resorts

สนใจสมัครเรียนคอร์สนี้

หัวหน้างานแผนกแม่บ้าน เป็นภาระงานที่สำคัญ ที่ต้องมีความพร้อมของทักษะทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคน อีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติ เพื่อที่สามารถบริหารจัดการงานและดูแลปกครองลูกน้องได้อย่างราบรื่น ดังนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือกำลังจะขึ้นเป็นหัวหน้า รวมถึงผู้ที่อยากได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่เร็วขึ้น จึงควรพัฒนาทักษะต่างๆ ของตน เช่น การวางแผนงาน การมีความรู้ในงานอย่างละเอียด การควบคุมผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงานเพื่อทุ่นแรงและเพิ่มประสิทธิภาพ และความรู้ในด้านการเขียนรายงานต่างๆ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมถึงทุกรายละเอียดดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณในทุกด้าน

เนื้อหาหลักสูตร

• ทักษะการบริหารจัดการของหัวหน้างาน (Management Skills of Senior Housekeepers)
• รายงานและการเก็บบันทึกสำหรับการปฏิบัติงาน (Housekeeping Operational Records & Reports)
• งานแม่บ้านกับการวางแผน และการมอบหมายงาน (Housekeeping Planning and Delegation)
• งานแม่บ้านในแง่ของการควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Housekeeping Operational Evaluation and Control)
• การสอนงานและการฝึกอบรมของงานแม่บ้าน (Housekeeping Coaching and Training)
• งบประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่ายในแผนกแม่บ้าน (Profit and Lost Analysis, Budget Analysis and Expense control)
• การจัดการและการวางแผนด้านอัตรากำลังคน (Human Resources Planning and Management)
• กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ (Problem solving and determination strategy)
• องค์ประกอบที่สำคัญที่ผลักดันให้แผนกแม่บ้านประสบความสำเร็จ (Other critical factors to boost success for Housekeeping)
• กรณีศึกษา และ ถาม-ตอบ (Case study, Question and Answer Session)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวหน้า รองผู้จัดการ หรือผู้จัดการแผนกแม่บ้าน และแม่บ้านที่ต้องการมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

วัน-เวลา

20-21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา

ค่าธรรมเนียมการอบรม

14,900 บาท (พร้อมอาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสุพัตรา ปัถมัง

Executive Housekeeper Dusit Princess Srinakarin Hotel ผู้มีประสบการณ์ด้านการดูแลและบริหารงานแม่บ้านของโรงแรมมากว่า 30 ปี

หรือ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี

1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแควร์), แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หลักสูตรการทำขนมเค้ก และขนมอบมืออาชีพขั้นสูง

หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านสามารถทำเค้ก รสชาติอร่อยหน้าตาสวยงาม ที่ขายใน ร้านอาหารหรู…

ดูรายละเอียด
Dim Sum Course

เรียนรู้การทำติ่มซำแบบต้นตำรับของห้องอาหารจีน ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่รู้จักแล…

ดูรายละเอียด

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo