Loading ShortCourses

การบริหารการจัดซื้อสำหรับร้านอาหาร โรงแรม และรีสอร์ท

Purchasing Management for Hotels and Resorts

สนใจสมัครเรียนคอร์สนี้

งานจัดซื้อเป็นงานที่ละเอียดและต้องการการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอน บุคลากรที่รับผิดชอบจำเป็นต้องทราบวิธีการเลือกผู้ผลิตสินค้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Suppliers) ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรรวมถึงวิธีการต่อรองราคาและกำหนดวันส่งสินค้าการเปรียบเทียบ และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอีกทั้งการตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามที่สั่งซื้อเนื่องจากงานจัดซื้อมีผลอย่างมากต่อค่าวัตถุดิบและต้นทุนต่างๆ ในการบริหารร้านอาหาร โรงแรม และรีสอร์ท ผู้ที่ควรศึกษาการบริหารงานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่ใช่แค่บุคลากรที่รับผิดชอบในงานจัดซื้อโดยตรงเท่านั้นหากแต่ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการเองก็ควรจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจในทุกขั้นตอน เพื่อที่สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องและตัดสินใจได้อย่างมีหลักการ

เนื้อหาหลักสูตร

• การทำงบประมาณและวางแผนการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละแผนกที่กำหนดไว้
• การสรรหา/คัดเลือก/สืบราคาและเปรียบเทียบราคาระหว่างผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายรายใหม่และรายเก่า
• การออกรายการ/สั่งซื้อ/ขอซื้อจากใบ P.O.S และการประเมินราคาเพื่อควบคุมร้านค้า
• การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ได้รับ
• การประสานงานกับหัวหน้าแผนกต่างๆ
• เทคนิคการติดตามให้ได้สินค้าทันเวลา
• วิธีการจัดการกับสินค้าที่มีผลกระทบและความเสี่ยงต่อองค์กร
• การลดต้นทุนกับการต่อรองราคาซื้อขาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดเลี้ยง เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไปทีี่สนใจ

วัน-เวลา

15-16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น.

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์ ดูแผนที่

ค่าธรรมเนียมการอบรม

9,900 บาท (พร้อมอาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หรือ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี

1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแควร์), แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ 4 เดือน รุ่นที่ 1/2563

หลักสูตรระยะสั้นคุณภาพของวิทยาลัยดุสิตธานี ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้เข้มข้นกว่าเดิม…

ดูรายละเอียด

Turn Your Passion Into Profession Learn more

logo